Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2278186

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2278186

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2278186
Onderwerp Vaststellen bestuurlijke planner 2019
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 17-10-2018 16:27:00
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen bestuurlijke planner 2019 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel Vaststellen bestuurlijke planner 2019 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD Doorontwikkeling raad - Ontwikkelpunt 2 - bestuurlijke planner 2019.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Bestuurlijke planner 2019 - COMMISSIE BM Algemeen
Icoon voor documenttype Bestuurlijke planner 2019 - COMMISSIE FYSIEK (per kwartaal) Bijlage
Icoon voor documenttype Bestuurlijke planner 2019 - COMMISSIE SOCIAAL Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 2174975 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2179857 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype A3 Amendement Bestuurlijke planner 2019.pdf Amendement