Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2278186

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2278186

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2278186
Onderwerp Vaststellen bestuurlijke planner 2019
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 17-10-2018 16:27:00
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 18 december 2018 14:00
Besluit:

De raad besluit in te stemmen met het geamendeerde voorstel.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 11 december 2018 19:45 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie stemt in met het voorstel, met uitzondering van het 3e beslispunt (de bestuurlijke planner voor komend jaar vast te stellen), het stuk is immers een dynamisch document (beslispunt 2) en bovenal is de commissie van mening dat de raad zelf de volgorde moet kunnen bepalen van behandeling van voorstellen. Het stuk hoeft niet verder besproken te worden in raad, maar dient wel te worden geamendeerd op punt 3.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 20 november 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie (CDA, VVD, GroenLinks en anderen) wil de bestuurlijke planner graag bespreken. Vraag is of de raad in kan stemmen met deze prioritering en welke rolneming de raad voor zichzelf ziet.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 20 november 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering. De commissie verzoekt het college daarbij om regelmatig een update van de bestuurlijke planner beschikbaar te stellen en verzoekt de commissiegriffier deze bestuurlijke planner te integreren in de termijnagenda van de commissie.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 20 november 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Fracties besluiten in te stemmen met de bestuurlijke planner en deze als hamerstuk te sturen naar de raad.