Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2278186

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2278186

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2278186
Onderwerp Vaststellen bestuurlijke planner 2019
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 17-10-2018 16:27:00
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 18 december 2018 14:00
Status Aangenomen
Titel A3 Amendement Bestuurlijke planner 2019
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Wijzigt het besluit 'Vaststellen bestuurlijke planner 2019' (dossiernummer 2278186) als volgt: Beslispunt 1 wordt gewijzigd in "de bestuurlijke planner jaarlijks bij de begroting op basis van die begroting voor het opvolgende kalenderjaar geactualiseerd te agenderen"; Beslispunt 3 wordt geschrapt en de beslispunten 4 en 5 worden respectievelijk genummerd 3 en 4.
A3 Amendement Bestuurlijke planner 2019.pdf