Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2278186

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2278186

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2278186
Onderwerp Vaststellen bestuurlijke planner 2019
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 17-10-2018 16:27:00
Onderwerp Vaststellen bestuurlijke planner 2019
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Burggraaf, Maarten (MD)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar PE Ragetlie, 770 4975
Datum B&W Besluit 16-10-2018
Gerelateerde zaak 2174975
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op 19 juni jl. heeft uw raad besloten om op veertien punten haar werkwijze aan te willen passen (Dossier 2201029). Met dit raadsvoorstel wordt uitwerking gegeven aan het tweede punt uit het raadsbesluit: de jaarlijkse gedetailleerde onderbouwde planning van onderwerpen, die het opvolgende jaar ter besluitvorming worden voorgelegd (kortweg: de bestuurlijke planner). Deze uitwerking bestaat uit: - een planning voor 2019, waarin per begrotingsprogramma is aangegeven over welke onderwerpen we in welk kwartaal uw raad een raadsvoorstel, raadsinformatiebrief of startnotitie verwachten aan te kunnen bieden; - een voorstel voor het gebruik van deze planner.

Gepubliceerd 17-10-2018