Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2278169

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2278169

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2278169
Onderwerp Vaststellen Verordening afvalstoffenheffing 2019
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 17-10-2018 16:03:30
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Verordening afvalstoffenheffing 2019 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2174762 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit Raad 2179840 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Verordening afvalstoffenheffing 2019 - toelichting Bijlage
Icoon voor documenttype A1 Amendement Stijging Afvalstoffenheffing max. 2.5%.pdf Amendement
Icoon voor documenttype B&W besluit 2174762 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2179840 Raadsbesluit