Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2277493

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2277493

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2277493
Onderwerp Onderzoek geloofsbrieven nieuw te benoemen raadslid
Ingekomen/gepubliceerd 17-10-2018 09:40:54
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsbesluit toelating lid Gemeenteraad Raadsbesluit