Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2274362

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2274362

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2274362
Onderwerp Raadsinformatiebrief over wijzigingsplan 'Zeedijk 5f'
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 11-10-2018 14:04:10
   
Vergadering - Gemeenteraad - woensdag 31 oktober 2018 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 16 oktober 2018 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie stuurt de raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad. Daarbij adviseert zij het college op de verbeelding duidelijker in beeld te brengen waar het object zich bevindt.