Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2271503

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2271503

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2271503
Onderwerp Voornemen realisatie Huis van Stad en Regio en beschikbaar stellen van een krediet
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 12-10-2018 11:02:40
Onderwerp Voornemen realisatie Huis van Stad en Regio en beschikbaar stellen van een krediet
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 176 - Vastgoed
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Burggraaf, Maarten (MD)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar IMA Riksman / PB Niersman-Olde Engberink , tel.no. 770 4265 / 770 4739
Datum B&W Besluit 02-10-2018
Gerelateerde zaak 2166489
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het bestaande Stadskantoor is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Met een grootschalige verbouwing voldoen we aan de minimale wettelijke eis (energielabel C in 2023) voor kantoorgebouwen maar niet aan onze duurzaamheidsambitie (energieneutraal). Met de verwerving van het Belastingkantoor en de Rabobank hebben we een positie ingenomen in het gebied Spuiboulevard. De intentie is uitgesproken om aan de oostzijde van de Spuiweg vooral kantoren en aan de westzijde woningen te realiseren. De gebieds¬ontwikkeling Spuiboulevard e.o. biedt zowel kansen voor (grondgebonden) woningbouw in het hoger segment, als ook voor het realiseren van een nieuw 'Huis van Stad en Regio'. Dordrecht wordt een hoogwaardig binnenstedelijk woongebied rijker. Samen met de partners Bibliotheek AanZet, GRD, VVV, Dordrecht Marketing zien we kansen om een beeldbepalend, toekomstbestendig, duurzaam gebouw met publieke functies te realiseren in de vorm van een campusmodel. Dat maakt de gewenste transitie vanuit het gebied en de groeiagenda mogelijk: het levert een kwalitatieve toevoeging aan de stad en kost ons in de jaarlijkse exploitatie minder dan wanneer we onze huidige huisvesting zouden opknappen.

Gepubliceerd 12-10-2018