Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2270573

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2270573

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2270573
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan '3e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Tromptuinen'
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 04-10-2018 16:49:07
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebrief inzake ontwerpbestemmingsplan '3e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Tromptuinen' Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief inzake ontwerpbestemmingsplan '3e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Tromptuinen' Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype Toelichting Algemeen
Icoon voor documenttype Regels Algemeen
Icoon voor documenttype Verbeelding Algemeen