Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2270573

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2270573

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2270573
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan '3e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Tromptuinen'
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 04-10-2018 16:49:07
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan '3e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Tromptuinen'
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar VAWP Verveer-Van Zanten tel.no. 770 4951
Datum B&W Besluit 02-10-2018
Gerelateerde zaak 2162062
Agendacommissie 16-10-2018
Raad 31-10-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Rond de MH Trompweg is een plan ontwikkeld voor ongeveer 72 grondgebonden woningen. De bestaande portiekflats worden gefaseerd gesloopt. De gemeenteraad heeft op 15 december 2015 het stedenbouwkundig kader "Parklint Wielwijk" vastgesteld (zaaknummer 1580185) waarin de betreffende woningen zijn opgenomen. Dat stedenbouwkundig kader vormt de basis voor onderhavig ontwerpbestemmingsplan "3e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Tromptuinen".

Gepubliceerd 04-10-2018