Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2270545

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2270545

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2270545
Onderwerp Vaststellen Legesverordening 2019
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 12-10-2018 11:02:40
Onderwerp Vaststellen Legesverordening 2019
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 97 - Belastingen,leges en heffingen; verordening
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Burggraaf, Maarten (MD)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar AJ van de Wijngaard, tel.no. 770 4157
Datum B&W Besluit 02-10-2018
Gerelateerde zaak 2166509
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In het kader van de jaarlijkse vaststelling van de tariefsverordeningen voor het volgende begrotingsjaar leggen we u een voorstel voor tot vaststelling van de Legesverordening 2019. In deze verordening zijn de tariefsaanpassingen voor 2019 en overige aanpassingen verwerkt.

Gepubliceerd 12-10-2018