Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Raadsvoorstel - 2270504 - Vaststellen kwijtscheldingsverordening (2e wijziging)

Gemeente Dordrecht

Raadsvoorstel - 2270504 - Vaststellen kwijtscheldingsverordening (2e wijziging)

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2270504
Onderwerp Vaststellen Kwijtscheldingsverordening (2e wijziging)
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 12-10-2018 11:02:40
Onderwerp Vaststellen Kwijtscheldingsverordening (2e wijziging)
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 97 - Belastingen,leges en heffingen; verordening
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Burggraaf, Maarten (MD)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar AJ van de Wijngaard, tel.no. 770 4157
Datum B&W Besluit 02-10-2018
Gerelateerde zaak 2166358
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Hierbij leggen we u een voorstel voor tot vaststelling van de wijziging van de Verordening inzake kwijtschelding gemeentelijke belastingen (tweede wijziging). Met de voorliggende wijziging wordt de verordening aangepast aan de wijziging van de Uitvoeringsregeling invorderingswet 1990 in verband met de invoering van de kostendelersregeling bij kwijtschelding.

Gepubliceerd 12-10-2018