Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2270489

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2270489

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2270489
Onderwerp Raadsinformatiebrief over dossier Chemours en DuPont
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 03-10-2018 14:51:56
Onderwerp Raadsinformatiebrief over dossier Chemours en DuPont
Programma Milieu en duurzaamheid
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 60 - Milieu
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar E Hoff, tel.no. 770 4837
Datum B&W Besluit 02-10-2018
Gerelateerde zaak 2168840
Termijn agenda 9-10-2018
Raad 31-10-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Door middel van deze brief informeren wij uw raad over de stand van zaken op de diverse deelterreinen van het dossier Chemours en DuPont.

Gepubliceerd 03-10-2018