Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2270489

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2270489

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2270489
Onderwerp Raadsinformatiebrief over dossier Chemours en DuPont
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 03-10-2018 14:51:56
   
Vergadering - Gemeenteraad - woensdag 31 oktober 2018 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 9 oktober 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te sturen.
De commissie besluit tevens in het vervolg niet eens per kwartaal (4 keer), maar 3 keer per jaar via een raadsinformatiebrief over de stand van zaken geïnformeerd te willen worden. Dit omdat er de komende periode nog het nodige speelt op dit dossier.
Wethouder Van der Linden zegt toe dat hij nog naar de commissie terugkoppelt over waar voor inwoners informatie over de vergunningen van Chemours en Dupont en de splitsing van de bedrijven raadpleegbaar is.