Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2270487

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2270487

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2270487
Onderwerp Vaststellen uitgangspunten gebiedsvisie Spuiboulevard e.o.
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 04-10-2018 16:46:00
Onderwerp Vaststellen uitgangspunten gebiedsvisie Spuiboulevard e.o.
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar WM van Beers, tel.no. 770 4891
Datum B&W Besluit 02-10-2018
Gerelateerde zaak 2165293
Agendacommissie 16-10-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De gebiedsvisie is het resultaat van een proces van de afgelopen twee jaar, waartoe uw raad op 10 mei 2016 (RIS-nummer 1684423) een besluit heeft genomen. Wij stellen uw raad voor de uitgangspunten in het kader van de boogde gebiedsontwikkeling vast te stellen. Met het vaststellen van de uitganspunten wordt een aantal strategische keuzes gemaakt die verdere uitwerking van de ontwikkeling van het gebied mogelijk maakt.

Gepubliceerd 04-10-2018