Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2270487

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2270487

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2270487
Onderwerp Vaststellen uitgangspunten gebiedsvisie Spuiboulevard e.o.
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 04-10-2018 16:46:00
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 18 december 2018 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel. De fracties CU/SGP, BVD, SP, GroenLinks, D66 VSP en Gewoon Dordt leggen een stemverklaring af.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 11 december 2018 19:45 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 18 december 2018.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 11 december 2018 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De bespreking is een gezamenlijke bespreking van de commissies Fysieke Leefomgeving en Bestuur en Middelen.

De heer Van der Knaap spreekt in namens de ondernemers van Voorstraat West en Grote Spuistraat. De commissie neemt kennis van bij de bijdrage van de inspreker.
Er is in de commissie brede steun voor de voorgestelde uitgangspunten bij de gebiedsvisie Spuiboulevard. Zorgen en aandachtspunten die door vrijwel alle fracties worden uitgesproken zijn de bereikbaarheid van het centrum als de Spuiboulevard autoluw wordt, hoe het parkeervraagstuk toekomstbestendig wordt opgelost en hoe de Spuiboulevard qua stedenbouw en architectuur een authentiek Dordtse uitstraling krijgt.
Wethouder Sleeking geeft aan dat bereikbaarheid en parkeren terechte zorgen zijn. Het college gaat daar naar kijken in combinatie met de ontwikkeling van de spoorzone. Doorstroming en ontsluiting zijn belangrijke aandachtspunten. Het college gaat hier modellen voor ontwikkelen en uitwerken.

De commissie adviseert de raad dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 16 oktober 2018 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit stuk op een nader te bepalen moment inhoudelijk te bespreken nadat samen met de commissie Bestuur & Middelen een informatiesessie heeft plaatsgevonden over de samenhang tussen de Gebiedsvisie Spuiboulevard e.o. en het raadsvoorstel over het Huis van Stad en Regio. De commissie verzoekt het raadsvoorstel over het Huis van Stad en Regio ook in de commissie Fysiek te bespreken. De commissiegriffier bekijkt samen met de commissiegriffier van Bestuur & Middelen hoe aan dit verzoek invulling kan worden gegeven.