Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2261159

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2261159

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2261159
Onderwerp Raadsinformatiebrief over jaarrapportage 2017 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 12-10-2018 11:02:40
Onderwerp Raadsinformatiebrief over jaarrapportage 2017 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 174 - Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ)
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar RA Mank, 770 4844
Datum B&W Besluit 18-09-2018
Gerelateerde zaak 2152533
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Gepubliceerd 12-10-2018