Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2261158

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2261158

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2261158
Onderwerp Vaststellen Verordening Jeugdhulp Dordrecht
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 20-09-2018 17:02:49
Onderwerp Vaststellen Verordening Jeugdhulp Dordrecht
Programma Zorg en Ondersteuning
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
Vergadersectie Tenslotte
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H)
Aanspreekpunt D Coenen
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4980
Aanspreekpunt e-mail d.coenen@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar S Haksteeg, 078 770 4716
Datum B&W Besluit 18-09-2018
Gerelateerde zaak 2154933
Agendacommissie 16-10-2018
Termijn agenda n.t.b. commissie maart 2019
Raad 26-03-2019
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het Algemeen Bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd heeft op 5 juli 2018 ingestemd om de bijgaande Verordening Jeugdhulp Dordrecht aan de colleges en gemeenteraden voor te leggen ter besluitvorming. Het besluit ligt voor om de 'Verordening Jeugdhulp en de nadere regels en de beleidsregels' met alle doorgevoerde wijzigingen per 1 juli 2018 in te laten gaan.

Gepubliceerd 20-09-2018