Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2261157

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2261157

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2261157
Onderwerp Voortzetten bekendmakingen en kennisgevingen in huis-aan-huis blad
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 12-10-2018 11:02:40
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2155405 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype B&W besluit 2155405 B&W besluit
Icoon voor documenttype Voorblad Voortzetten bekendmakingen en kennisgevingen in huis-aan-huis blad Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2163578 Raadsbesluit