Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2261157

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2261157

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2261157
Onderwerp Voortzetten bekendmakingen en kennisgevingen in huis-aan-huis blad
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 12-10-2018 11:02:40
   
Vergadering - Gemeenteraad - woensdag 31 oktober 2018 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 16 oktober 2018 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluitĀ dit voorstel als hamerstuk naar de raad te sturen.