Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2261157

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2261157

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2261157
Onderwerp Voortzetten bekendmakingen en kennisgevingen in huis-aan-huis blad
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 12-10-2018 11:02:40
Onderwerp Voortzetten bekendmakingen en kennisgevingen in huis-aan-huis blad
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar APE Jaquet, 770 4176
Datum B&W Besluit 18-09-2018
Gerelateerde zaak 2155405
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op 19 december 2017 heeft uw raad de Verordening elektronische bekendmaking en kennisgevingen Dordrecht vastgesteld. Op basis daarvan worden de officiƫle bekendmakingen en kennisgevingen van besluiten in het elektronisch gemeenteblad geplaatst. Uw raad heeft daarbij besloten voorlopig door te gaan met het, aanvullend op de elektronische bekendmaking, plaatsen van de bekendmakingen en kennisgevingen in het huis-aan-huis blad. Dit voorstel behelst het voortzetten van het plaatsen van bekendmakingen en kennisgevingen in het huis-aan-huis blad, uit oogpunt van dienstverlening, tot het inwerkingtreden van de wijziging van de Bekendmakingswet, waarbij wordt voorzien in een nieuw landelijk systeem van bekendmakingen.

Gepubliceerd 12-10-2018