Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2257766

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2257766

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2257766
Onderwerp Raadsinformatiebrief over wijzigingsplan bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch, locatie Zeedijk 1a
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 13-09-2018 16:41:48
Onderwerp Raadsinformatiebrief over wijzigingsplan bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch, locatie Zeedijk 1a
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar VAWP van Zanten, tel.no. 770 4951
Datum B&W Besluit 11-09-2018
Gerelateerde zaak 2154092
Agendacommissie 18-09-2018
Raad 25-09-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch biedt voor een beperkt aantal percelen aan de Provincialeweg, Zuidendijk en Zeedijk, waarvan de agrarische gronden zijn verworven voor de aanleg van natuur- en recreatiegrond, de mogelijkheid om via een wijzigingsbevoegdheid alle bestaande voormalig agrarische bebouwing - met uitzondering van de agrarische dienstwoning – te slopen en te vervangen door één woning. Er is een plan ontwikkeld, dat voorziet in het slopen van de voormalige agrarische bedrijfsbebouwing op het perceel Zeedijk 1a en het in plaats daarvan oprichten van één woning.

Gepubliceerd 13-09-2018