Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2257760

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2257760

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2257760
Onderwerp Vaststellen Bestuursrapportage 2018
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 13-09-2018 15:24:05
Onderwerp Vaststellen Bestuursrapportage 2018
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 179 - Planning en Control cyclus 2018
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Burggraaf, Maarten (MD)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 078 770 2555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar G van IJzendoorn, tel.no. 770 2011
Datum B&W Besluit 11-09-2018
Gerelateerde zaak 2149495
Agendacommissie 18-09-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op de site https://dordrecht2018.bestuursrapportage.nl/ treft u de Bestuursrapportage 2018, met bijbehorende bijlagen. We rapporteren hierin over de voortgang van onze begrotingsuitvoering. De rapportage is gebaseerd op de eerste zes maanden van het lopende begrotingsjaar.

Gepubliceerd 13-09-2018