Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2257741

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2257741

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2257741
Onderwerp Instemmen met Meerjarenbeleidsplan Strategische thema's Veiligheid Politie 2019-2022
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 13-09-2018 15:24:05
Onderwerp Instemmen met Meerjarenbeleidsplan Strategische thema's Veiligheid Politie 2019-2022
Programma Veiligheid
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 119 - Integrale Veiligheid
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Kolff, Wouter (AW)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar H Janssens, tel.no. 770 4721
Datum B&W Besluit 11-09-2018
Gerelateerde zaak 2153792
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het meerjarenbeleidsplan Strategische Thema's Veiligheid 2019-2022 vloeit voort uit de Politiewet en legt de regionale prioriteiten voor de eenheid Rotterdam vast. Conform artikel 38b van de Politiewet wordt de gemeenteraad geconsulteerd over het ontwerp. Bijgaand treft u het ontwerp aan. Wij stellen uw raad voor geen inhoudelijke kanttekeningen bij het ontwerp te plaatsen en dit kenbaar te maken door middel van bijgevoegde conceptbrief. Voor inzicht in de lokale problematiek hebben wij het Veiligheidsbeeld Dordrecht opgesteld. Dit bijgevoegde veiligheidsbeeld vormt tevens op hoofdlijnen de basis voor het nieuwe Integraal Veiligheidsplan 2019-2022.

Gepubliceerd 13-09-2018