Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2257597

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2257597

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2257597
Onderwerp Vaststellen Verordening werkgeversdelegatie griffie gemeente Dordrecht
Aanspreekpunt P van der Pot
Ingekomen/gepubliceerd 20-09-2018 09:31:33
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Verordening werkgeversdelegatie griffie gemeente Dordrecht Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2160207 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2160207 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Bijlage Was-wordt lijst Verordening werkgeversdelegatie griffie gemeente Dordrecht Bijlage
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2160207 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit Raad 2160207 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype B&W besluit 2160207 B&W besluit