Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2257594

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2257594

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2257594
Onderwerp Instemmen met de Jaarrekening 2017 Stg. Johan de Witt-gymnasium
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 13-09-2018 17:15:19
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Instemmen met de Jaarrekening 2017 Stg. Johan de Witt-gymnasium Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Instemmen met de Jaarrekening 2017 Stg. Johan de Witt-gymnasium Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Aanbiedingsbrief jaarstukken 2017 gemeente.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Johan de Witt - 41513 Jaarverslag 2017 definitief versie 2.0.pdf Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype Johan de Witt - controleverklaring 2017 - HT.pdf Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype B&W besluit 2149789 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2160204 Raadsbesluit