Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2256799

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2256799

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2256799
Onderwerp Uitbrengen zienswijze begrotingswijziging Serviceorganisatie Jeugd ZHZ naar aanleiding van de eerste bestuursrapportage
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 13-09-2018 14:06:32
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Uitbrengen zienswijze begrotingswijziging Serviceorganisatie Jeugd ZHZ naar aanleiding van de eerste bestuursrapportage Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2149541 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype zienswijze begrotingswijziging 2018 eerste burap.doc Algemeen
Icoon voor documenttype Burap I 2018 SO.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Programmaplan MJP.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Definitief jaarverslag SOJ 2017.docx Bijlage
Icoon voor documenttype Rapportage Serviceorganisatie Jeugdhulp in Beeld januari-april 2018.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Factsheet Serviceorganisatie januari-april 2018.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Rapportage Stichting Jeugdteams januari-april 2018.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 2149541 B&W besluit
Icoon voor documenttype Bouwstenen zienswijze begrotingswijziging 2018 SOJ Bijlage
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2159409 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Brief zienswijze Algemeen