Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2256799

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2256799

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2256799
Onderwerp Uitbrengen zienswijze begrotingswijziging Serviceorganisatie Jeugd ZHZ naar aanleiding van de eerste bestuursrapportage
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 13-09-2018 14:06:32
Onderwerp Uitbrengen zienswijze begrotingswijziging Serviceorganisatie Jeugd ZHZ naar aanleiding van de eerste bestuursrapportage
Programma Jeugd en Onderwijs
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H)
Aanspreekpunt D Coenen
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4980
Aanspreekpunt e-mail d.coenen@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar SF Oosterhof, tel.no. 078 770 4743
Datum B&W Besluit 04-09-2018
Gerelateerde zaak 2149541
Agendacommissie 18-09-2018
Adviescommissie 09-10-2018
Raad 31-10-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Uit de eerste bestuursrapportage van de Serviceorganisatie blijkt dat er in 2018 een verwachte budgetoverschrijding is in Zuid-Holland Zuid die 4,7 mln. Euro hoger uitvalt dan berekend bij het eerder aangeleverde meerjarenperspectief. Het Algemeen Bestuur van de Dienst Gezondheid en Jeugd (AB) heeft op 5 juli 2018 besloten om in dit kader een begrotingswijziging ter zienswijze aan uw raad voor te leggen met het verzoek deze voor 15 oktober 2018 kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de Dienst Gezondheid en Jeugd (DB). Bijgevoegd treft u een conceptzienswijze namens het college aan. Bij deze brief informeren wij u ook over de rapportages jeugdhulp van de Serviceorganisatie en de Stichting Jeugdteams over het eerste trimester van 2018 en het jaarverslag van de Serviceorganisatie over 2017.

Gepubliceerd 13-09-2018