Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2253316

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2253316

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2253316
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Samen maken we de Stad (beantwoording motie 08)
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 06-09-2018 14:37:07
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Samen maken we de Stad (beantwoording motie 08)
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Burggraaf, Maarten (MD)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar J. Roozendaal / M.C.A. Bakx tel.no. 770 4528 / 770 3912
Datum B&W Besluit 04-09-2018
Gerelateerde zaak 2148553
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de stand van zaken op het gebied van participatie en de activiteiten in de tweede helft van 2018.

Gepubliceerd 06-09-2018