Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2249888

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2249888

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2249888
Onderwerp Vaststellen van de notulen van de commissievergaderingen van 12 en 13 juni, en van de raadsvergadering van 19 juni 2018
Ingekomen/gepubliceerd 31-08-2018 14:15:13
Document Document type
Icoon voor documenttype Conceptnotulen 2018.06.12 Dordrecht Commissie Bestuur en Middelen Notulen
Icoon voor documenttype Conceptnotulen 2018.06.12 Dordrecht Commissie Fysieke Leefomgeving Notulen
Icoon voor documenttype Conceptnotulen 2018.06.12 Dordrecht Commissie Sociale Leefomgeving Notulen
Icoon voor documenttype Conceptnotulen 2018.06.13 Dordrecht Commissie Sociale Leefomgeving Notulen
Icoon voor documenttype Conceptnotulen 2018.06.13 Dordrecht Commissie Fysieke Leefomgeving Notulen
Icoon voor documenttype Conceptnotulen 2018.06.19 Dordrecht Raad Notulen