Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2243721

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2243721

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2243721
Onderwerp Raadsinformatiebrief over medische keuring gehandicaptenparkeren door Argonaut
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 23-08-2018 15:01:38
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 11 september 2018 20:00
Besluit:

De raad neemt de brief voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 28 augustus 2018 18:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te sturen.