Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2243353

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2243353

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2243353
Onderwerp Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: circulaire bezoldigingsbedragen voor burgemeester en wethouder en tegemoetkoming ziektekosten raadsleden
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 22-08-2018 14:20:06
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 28 augustus 2018 18:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.