Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2243032

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2243032

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2243032
Onderwerp Brief van de heren Es en Kuipers over de ontwikkeling van de stad (groeiagenda)met standpunten ten aanzien van de ambitie van Dordrecht
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 23-08-2018 15:01:38
Onderwerp Brief van de heren Es en Kuipers over de ontwikkeling van de stad (groeiagenda)met standpunten ten aanzien van de ambitie van Dordrecht
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Agendacommissie 28-08-2018
Gepubliceerd 23-08-2018