Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2236529

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2236529

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2236529
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de PVV fractie inzake camping 'Het Loze Vissertje'
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 10-08-2018 09:23:00
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 11 september 2018 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

Mevrouw Gooijer (eigenaresse camping 't Vissertje) spreekt in. Zij ervaart veel overlast van hangjongeren. Alle partijen geven aan dat dit probleem moet worden opgelost, waarbij door verschillende partijen wordt gepleit voor cameratoezicht. De burgemeester geeft aan eerder en vaker met de politie te zullen handhaven. Ook zal hij onderzoeken of een samenscholingsverbod na 22.00 uur kan worden ingevoerd. Op dit moment zullen nog geen camera's worden ingezet. De burgemeester zal de raad ook actief informeren of de handhaving het gewenste effect sorteert (voorjaar 2019). De commissie concludeert dat het onderwerp voor dit moment voldoende is besproken.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 28 augustus 2018 18:30 - Adviescommissie
Besluit:

De PVV wil dit punt agenderen voor de commissievergadering. Dit wordt ondersteund door verschillende partijen. De politieke vraag is: kan er niet beter gehandhaafd worden dan nu gebeurd. De eigenaar van de camping heeft aangegeven graag te willen inspreken. Het CDA is voor bespreking en heeft als aanvullende vraag of er ook andere middelen in gezet kunnen worden dan nu in de beantwoording staat. De VVD heeft eveneens een aanvullende vraag: hoe kan het dat er een discrepantie is tussen de signalen die de politiek ontvangt over de overlast en wat "ambtelijk" wordt gezien door de gemeente.