Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2233171

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2233171

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2233171
Onderwerp Aanpak openbare ruimte Visbrug
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 23-08-2018 15:01:37
Onderwerp Aanpak openbare ruimte Visbrug
Programma Economie, Sport en Cultuur
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar NJ van Klinken, 770 4271
Datum B&W Besluit 10-07-2018
Gerelateerde zaak 2119374
Agendacommissie 28-08-2018
Adviescommissie 11-09-2018
Raad 25-09-2018
Toelichting

Voor herontwikkeling van de Visbrug zijn eerder drie centrale doelstellingen geformuleerd: verbetering openbare ruimte als verblijfsgebied, versterken van de relatie met het water en verbetering van de verbinding tussen kernwinkel- en havengebied. Zowel in het participatietraject als in het college en uw raad hebben wij daarvoor een brede steun bemerkt. Over de aard en inhoud van de mogelijke ingrepen bestaat echter geen eenduidigheid. Om het gebied toch kwalitatief te verbeteren wordt in dit voorstel uitgegaan van de breed gedeelde wens tot verbetering van de openbare ruimte waarbij de bestaande structuur het uitgangspunt blijft. Het gaat dan ook vooral over de bestrating, de verlichting en het benadrukken van de aanwezigheid van het beeld van de Gebroeders De Witt. Het, door de gemeente, vernieuwen van de bestaande loempiakraam wordt in dit voorstel als optie meegenomen.

Gepubliceerd 23-08-2018