Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 222499

Gemeente Dordrecht

Dossier - 222499

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 222499
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne"
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 07-08-2009 13:06:03
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
136479 Nee Raadsvoorstel over voorbereidingskrediet 2e uitrukpost Brandweer/Leerpark programma 02-12-2008
195182 Nee Raadsinformatiebrief over voorontwerp-bestemmingsplan '1e herziening van het bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne' L.D.H. Arlman - Rosier programma 12-06-2009
184563 Nee Beschikbaarstellen uitvoeringskrediet t.b.v. bouw 2e brandweerpost Leerpark en instemmen met een directe uitrukroute vanuit kazerne naar de N3 J.T. de Heus programma 20-05-2009
139636 Nee Raadsinformatiebrief over voorontwerp bestemmingsplan "Leerpark-Brandweerkazerne" L.D.H. Arlman - Rosier programma 26-02-2009