Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 222499

Gemeente Dordrecht

Dossier - 222499

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 222499
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne"
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 07-08-2009 13:06:03
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen bestemmingsplan "1e herziening bestemmingsplan Leerpark", locatie Brandweerkazerne Voorblad stukken
Icoon voor documenttype vaststellen bestemmingsplan 1e herziening bestemmingsplan Leerpark , locatie Brandweerkazerne (raadsvoorstel) Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Leerpark Brandweerkazerne besluit Raadsbesluit
Icoon voor documenttype vaststellen bestemmingsplan 1e herziening bestemmingsplan Leerpark , locatie Brandweerkazerne (ontwerpbesluit Raad) Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype toelichting op het bestemmingsplan (bijlage) Bijlage (ontwerp)besluit / beoordelingsresultaat
Icoon voor documenttype vaststellen bestemmingsplan 1e herziening bestemmingsplan Leerpark , locatie Brandweerkazerne (B&W besluit) B&W besluit