Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 222499

Gemeente Dordrecht

Dossier - 222499

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 222499
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne"
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 07-08-2009 13:06:03
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 1 september 2009 21:00
Besluit:
De raad stelt het bestemmingsplan "1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne" vast.
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 25 augustus 2009 19:30
Besluit:
De Agendacommissie besluit dit raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 1 september 2009.