Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2222393

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2222393

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2222393
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Voortgang doordecentralisatie onderwijshuisvesting POSO
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 17-07-2018 10:40:49
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Voortgang doordecentralisatie onderwijshuisvesting POSO
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 33 - Integraal Huisvestingsplan (IHP) en onderwijshuisvesting
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Heijkoop, Peter (PJ)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar MJ Oude Ophuis, tel.no. 078 770 4704
Datum B&W Besluit 10-07-2017
Gerelateerde zaak 2112897
Agendacommissie 28-04-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op basis van ervaringen in andere regio's is in de businesscase het uitgangspunt gehanteerd dat de belastingdruk bij een doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting beperkt zou zijn. De belastinginspecteur in deze regio hanteert echter een ander standpunt. We informeren u hierbij over de mogelijke consequenties, de alternatieven en over het moment waarop we eventuele aanvullende besluitvorming over het vervolg aan u voor willen leggen.

Gepubliceerd 17-07-2018