Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2222393

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2222393

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2222393
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Voortgang doordecentralisatie onderwijshuisvesting POSO
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 17-07-2018 10:40:49
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 11 september 2018 20:00
Besluit:

De raad neemt de brief voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 28 augustus 2018 18:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief ter kennisname te agenderen voor de gemeenteraad.