Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2222390

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2222390

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2222390
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Agenda huisvesting kwetsbare groepen
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 23-08-2018 14:39:08
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Agenda huisvesting kwetsbare groepen
Programma Zorg en Ondersteuning
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 48 - Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en zorg
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Heijkoop, Peter (PJ)
Aanspreekpunt D Coenen
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4980
Aanspreekpunt e-mail d.coenen@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar ML Henderson, tel.no. 078 770 4730
Datum B&W Besluit 10-07-2018
Gerelateerde zaak 2119316
Agendacommissie 28-08-2018
Raad 11-09-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Met de uitvoering van de agenda Huisvesting kwetsbare groepen (HKG) hebben we aandacht voor een thuis in de wijk voor de groep kwetsbare mensen in onze samenleving waarbij eigen regie in het leven niet altijd even vanzelfsprekend is. De agenda HKG is opgesteld in samenwerking met gemeenten, corporaties en zorginstellingen binnen de Drechtsteden. Met deze informatiebrief willen wij u tussentijds informeren over de borging van de Blijverslening, realisatie van Skaeve Huse en voortgang van de uitvoering van de agenda HKG.

Gepubliceerd 23-08-2018