Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2222390

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2222390

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2222390
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Agenda huisvesting kwetsbare groepen
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 23-08-2018 14:39:08
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 11 september 2018 20:00
Besluit:

De raad neemt de brief voor kennisgeving aan.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 28 augustus 2018 18:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie stuurt de RIB voor kennisgeving aan de raad.