Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2222314

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2222314

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2222314
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Meicirculaire 2018
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 17-07-2018 10:41:40
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Meicirculaire 2018
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 179 - Planning en Control cyclus 2018
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Burggraaf, Maarten (MD)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar C. van Vliet, tel.no. 770 4967
Datum B&W Besluit 10-07-2017
Gerelateerde zaak 2118998
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De Meicirculaire 2018 kent een structureel negatief effect (tot maximaal € 0,6 miljoen). Voor wat betreft 2018 is er sprake van een voordeel van € 1,3 miljoen. In de Meicirculaire 2018 wordt daarnaast de overheveling van grote delen van het sociaal domein verder geeffectueerd. De extra middelen voor het sociaal domein zullen naar verwachting grotendeels benodigd zijn voor de bestaande tekorten op de Jeugdzorg, WSW en verwachte tekorten op de WMO. Het rijk heeft de omgang met de bevoorschottingsystematiek van het BCF aangepast hierdoor ontstaat een risico. In onderstaande grafiek worden deze effecten visueel weergegeven.

Gepubliceerd 17-07-2018