Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2221434

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2221434

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2221434
Onderwerp Vaststellen 1e verzamelwijziging 2018
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 12-07-2018 11:04:20
Onderwerp Vaststellen 1e verzamelwijziging 2018
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 179 - Planning en Control cyclus 2018
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Burggraaf, Maarten (MD)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 078 770 2555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar CM Karstel, 078 770 4525
Datum B&W Besluit 10-07-2018
Gerelateerde zaak 2119018
Agendacommissie 28-08-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Gedurende het jaar neemt het college diverse besluiten, worden (aanvullende) middelen ontvangen van het Rijk of van derden, en worden budgetten intern tussen programma's verschoven. Deze aanpassingen leiden niet tot wijziging van het begrote financiƫle resultaat en hebben geen beleidsinhoudelijke gevolgen. Het formeel wijzigen van de begroting is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Via een raadsvoorstel worden deze wijzigingen drie keer per jaar gebundeld en met een verzamelwijziging aan de gemeenteraad voorgelegd. In de verzamelwijziging is een aantal deelwijzigingen opgenomen die voortvloeien uit eerder genomen raadsbesluiten, waarbij de begrotingswijziging niet direct met het raadsvoorstel is verwerkt. In die gevallen is een verwijzing opgenomen naar het betreffende raadsbesluit. Dit raadsvoorstel is de 1e verzamelwijziging van de begroting 2018. De onderliggende deelwijzigingen worden afzonderlijk toegelicht.

Gepubliceerd 12-07-2018