Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2218085

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2218085

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2218085
Onderwerp Beschikbaar stellen van krediet ten behoeve digitalisering van parkeren, fase IV invoeren kentekenparkeren en contactloos pinnen
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 23-08-2018 15:01:37
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 25 september 2018 17:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel. De fractie PVV legt een stemverklaring af.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 18 september 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 28 augustus 2018 18:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit het stuk te bespreken in een van de eerstvolgende commissievergaderingen.