Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2216293

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2216293

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2216293
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan '1e herziening Amstelwijck-2010, locaties Laan van Barcelona en Kilweg'
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 23-08-2018 15:01:37
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen bestemmingsplan '1e herziening Amstelwijck-2010, locaties Laan van Barcelona en Kilweg' Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen bestemmingsplan '1e herziening Amstelwijck-2010, locaties Laan van Barcelona en Kilweg' Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststelling Ontwerpbesluit RAAD bp 1e herz Amstelwijck.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Toelichting vastgesteld bp 1e herzamstelwijck Bijlage
Icoon voor documenttype Regels vastgesteld bp 1e herzamstelwijck Bijlage
Icoon voor documenttype Verbeelding vastgesteld bp1e herz amstelwijck Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 2112066 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2120222 Raadsbesluit