Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2216293

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2216293

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2216293
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan '1e herziening Amstelwijck-2010, locaties Laan van Barcelona en Kilweg'
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 23-08-2018 15:01:37
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan '1e herziening Amstelwijck-2010, locaties Laan van Barcelona en Kilweg'
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar PJ de Haas, 770 4899
Datum B&W Besluit 03-07-2018
Gerelateerde zaak 2112066
Agendacommissie 28-08-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Hotel-restaurant Van der Valk heeft een verzoek ingediend tot uitbreiding van het hotel met hotelkamers, kamers voor longstayers, sportfaciliteiten en bergruimten op een aan het bestaande hotel grenzend perceel. Tevens is er een verzoek van de bewoner van de woning Kilweg 6 om de aanvankelijk 'wegbestemde' woning te handhaven en positief te bestemmen. Voor deze met het geldende bestemmingsplan strijdige ontwikkelingen is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft voor iedereen zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan kan nu worden vastgesteld.

Gepubliceerd 23-08-2018