Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2210080

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2210080

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2210080
Onderwerp Raadsinformatiebrief inzake aanvraag BKZ regeling Aardgasvrije wijken met wijkaanpak Crabbehof
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 23-08-2018 15:01:38
Onderwerp Raadsinformatiebrief inzake aanvraag BKZ regeling Aardgasvrije wijken met wijkaanpak Crabbehof
Programma Milieu en duurzaamheid
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 60 - Milieu
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar JM Leemans, tel.no. 770 4724
Datum B&W Besluit 25-06-2018
Gerelateerde zaak 2109290
Agendacommissie 28-08-2018
Toelichting

De regio Drechtsteden heeft vergevorderde plannen voor het aardgasvrij maken van hun gebouwde omgeving. Als één van de pilotregio’s van het programma Regionale Energiestrategieën hebben de Drechtsteden met hun partners gewerkt aan de Energiestrategie Drechtsteden. Een van de vijf ontwikkellijnen uit deze strategie heeft betrekking op aardgasvrije wijken: we gaan gefaseerd van het aardgas af, we leggen geen aardgas meer aan bij nieuwbouw en huidige gasnetten worden niet (meer) vervangen.

Gepubliceerd 23-08-2018