Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2209882

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2209882

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2209882
Onderwerp Raadsinformatiebrief over het ontwerpbestemmingsplan herziening Dubbeldam locatie Zuidendijk 302
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 23-08-2018 15:01:37
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief inzake het ontwerpbestemmingsplan herziening Dubbeldam locatie Zuidendijk 302 Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype Toelichting ontwerpbestemmingsplan herziening Dubbeldam locatie Zuidendijk 302 Algemeen
Icoon voor documenttype Regels ontwerpbestemmingsplan herziening Dubbeldam locatie Zuidendijk 302 Algemeen
Icoon voor documenttype Verbeelding Algemeen
Icoon voor documenttype Archeologisch onderzoek Algemeen
Icoon voor documenttype Bodemonderzoek Zuidendijk 302 Dordrecht, sept 2017 Algemeen
Icoon voor documenttype Flora fauna onderzoek Algemeen
Icoon voor documenttype Geluidsonderzoek.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebrief inzake het ontwerpbestemmingsplan herziening Dubbeldam locatie Zuidendijk 302 Voorblad stukken