Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2209358

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2209358

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2209358
Onderwerp Realisatie burgerinitiatief De Leefwerf
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 23-08-2018 15:01:38
Onderwerp Realisatie burgerinitiatief De Leefwerf
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 110 - Stadswerven
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar F Sieuwerts, tel.no. 770 4255
Datum B&W Besluit 19-06-2018
Gerelateerde zaak 2099880
Agendacommissie 28-08-2018
Toelichting

Door middel van dit raadsvoorstel stellen wij u op de hoogte van de stand van zaken van onze opdracht om het burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch van de gelijknamige stichting (SLB) in de Zuidelijke Insteekhaven te Stadswerven te faciliteren. In de inleiding gaan wij in op de subsidie van de provincie, de actuele begroting en businesscase van SLB, uitwerking van de Zuidelijke Insteekhaven, standpunt van Ontwikkel Combinatie de Werven (OCW) hierover, planning gezien de aan DordtYart verhuurde haven en landtong, toegezegde ligplaatsvergunningen en subsidievoorschotten, door SLB gehouden informatieavond en instelling van een gebiedscommissie en het vervolg.

Gepubliceerd 23-08-2018